Välkommen till Svenska Självskyddsgruppen


Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet av att jobba med människor inom olika verksamheter. Utbildningen är en heldag och vi skräddarsyr utbildningen efter er verksamhet. Vi utbildar över hela landet och kommer gärna till er.

 

Utbildningen handlar bland annat om:

  • Att förebygga och bemöta utåtagerande beteenden
  • Att på ett skonsamt sätt ta sig ur hotfulla situationer
  • Nödvärnslagen
  • Säkerhetstänkande
  • I utbildningen varvar vi praktiska övningar med gruppdiskussioner.
    Innehållet anpassas efter era behov och önskemål.

 

Kontakta oss för mer information.

 

Olika tekniker vi använder oss av 

Hitta oss på Facebook!